onsdag 28 oktober 2009

Den perfekta julklappen!


Thomitas Tiffany har gjort jättefina katter i glas. Äkta glaskonsthantverk!
För varje katt som säljs går 60 kronor till Göteborgs Katthjälp.
Gå in på www.thomitas.se för mer information.

Katthjälpskatterna kommer att säljas på våra loppisar. Köper du en glaskisse på loppisen går varenda krona till föreningen! Glaskatterna går nu även att beställa från vår hemsida!
Thomitas själva kommer att finnas på Frölunda Torgs julmarknad och även på Lisebergs julmarknad. Datum när ni kan handla hos dem på dessa två ställen kommer närmare jul.

Den perfekta julklappen eller vad säger ni? Det tycker i alla fall vi!

tisdag 27 oktober 2009

söndag 25 oktober 2009

Vad har djur ambulansen att dölja?

Förhoppningsvis inte mer än bara dåligt omdöme...

Igår blev vi uppmärksammade på att det på djurambulansens hemsida, utan vårt tillstånd, hade lagts ut en del av den personliga mailkontakt vi har haft med denna föreningens ordförande angående ev. delaktighet i infångning och avlivning av förvildade katter. På djurambulansens hemsida blir Göteborgs Katthjälp nu utpekat som skyldig till pajkastning, spridning av rykten utan granskning mm.

Lite bakgrund:
Sedan länge försöker vi få klarhet i var de förvildade katterna i Hisings Backa tar vägen. Vad vi hittills, efter mycket grävande och kontakt med olika kanaler, med säkerhet har kommit fram till är att saneringsbolaget Klinab AB fångar in katter i Backa i uppdrag av bostadsbolag Poseidon och att dessa katter lämnas in för avlivning hos veterinär.

Vad som fortfarande är oklart och vad vi försöker få klarhet i är t ex vilken klinik som avlivar katterna och om det finns fler parter som fångar in katterna. Ur informationen vi fått från Klinab skiner igenom att det inte enbart är de som fångar in katterna.

Vi har från flera olika kanaler som är oberoende av varandra fått tips om att djurambulansen eller någon som är aktiv i denna förening skulle vara bekant med vad som händer katterna i Backa, t.o.m. lämnat uppgifter om hur många katter som hade avlivats. Just för att vi inte ägnar oss åt pajkastning eller spridning av rykten skickades ett mail till djurambulansens ordförande med en del frågor angående ämnet. Samtidigt frågade vi källan att på nytt bekräfta det som h*n fick höra som förstahandsinformation, alltstå direkt ur djurambulanskretsen.

Därefter uppstod en mailväxling mellan Göteborgs Katthjälp och Djurambulansen, varav bara en del ligger publicerat på djurambulansens hemsida med hänvisning till att katthjälpen ägnar sig åt spridning av falska rykten.

Igår skrev vi ett inlägg på djurambulansens hemsida och kopierades in resterande mailväxling vilket inte uppskattades av djurambulansen då dessa senare plockades bort. Föreningens webmaster hade som förklaring att det naturligtvis (!) var han som valde vilket material som skall publiceras! Idag kopierades in den på nytt och togs den återigen bort….

Om man har ryggen fri, varför publicerar man då bara en del av mailkonversationen och plockar man i två omgångar bort illa kvick den resterande delen som hade lagts upp av Göteborgs Katthjälp? Om man nu väljer att lägga ut det och t.o.m. ber folk att skriva vad de tycker om det, då ska man se till att all information finns med! Hur ska man annars kunna ge folk en ärlig chans att ta ställning?

Hade vi velat sprida rykten eller ställa djurambulansen i dåligt dager så hade vi ju själv kunna lägga ut all info på vår hemsida vilket vi inte har gjort. Vi har på INGET SÄTT spridit rykten!

Hade det ålegat oss så hade vi inte gått ut med denna konversation överhuvudtaget. Men efter att ha blivit censurerade i två omgångar och blivit utpekade för pajkastare och spridare av falska rykten, samt att folk på djurambulansens hemsida uppmanas att ta ställning till ofullständig information väljer vi att lägga ut konversationen här så att alla kan läsa den och bilda sin egen uppfattning.

Länk till Djurambulansens artikel på deras hemsida: http://www.djurhjalp.se/sv/Framsida/falska-rykten/Alla-sidor.html

Mailväxlingen:

Från: Göteborgs Katthjälp
Skickat: den 10 oktober 2009 21:07
Till:
Kopia:
Ämne: Hantering hemlösa katter

Hej!

Vi har fått från olika håll fått in uppgifter om att Djurambulansen har fångat in ett hundratal katter i Backa-området i Göteborg.
Vi skulle gärna vilja veta vilka rutiner ni har vid infångande och vidare hantering av hemlösa/förvildade katter.

Framförallt följande frågor skulle vi gärna ha ett svar på:

- Fångas det in katter året rund?
- Hur bedömer man om en katthona har ungar?
- Hur kontrollerar man om katten är id-märkt?
- Hur bedömer man att katten är förvildad och eller hemlös?
- Hur länge förvaras katterna innan de avlivas?
- Var och hur förvaras katterna?
- Med stöd av vilken lag/lagar fångas och avlivas katterna?
- Annonserar ni i området innan det ska fångas in katter?
- Hur avlivas katterna?

Tack på förhand för svar,

Mvh,
Styrelse för Göteborgs Katthjälp


Svar Djurambulansen:

Hej,

Jag måste säga att det är anmärkningsvärt påstående Ni kommer med och är gränsfall det man kallar förtal.
Djurambulansen har human hantering utav djur som ledstjärna och åtar sig ej uppdrag av kommersiell karaktär då vi är en ideell förening. Samtliga av körningar är subventionerade av våra medlemmar. Undantaget av detta är polisens hittehundar som vi transporterar till Göteborgs Djurskyddsförening mot en mindre ersättning.

Djurambulansen har därmed aldrig varken transporterat eller hanterat några katter för avlivning. Om du hade tagit dig tid att sätta dig in i vår verksamhet innan du slänger dig med nedanstående frågor så hade du också förstått att vi inte avlivar eller på annat sätt gör ingrepp på några djur utan att vi enbart är en transportservice till veterinära enheter. Körningarna är på uppdrag av SOS, Polisen eller våra medlemmar inga andra uppdragsgivare finnes.
Detta, då innan vi fanns, gjordes av polisen och nedprioriterades ofta med stress och lidanden till följd för det skadade djuret.

Jag tycker seriös att Ni skall överväga hur ni samlar in information i ärenden gällande nedanstående mail. Det kan tolkas som ytterst anklagande och kränkande och skapar absolut ingen samarbetsvilja. Vidare skulle jag vilja ha kontaktinformation på den part/er som ni hävdar att ha försett er med information om att vi bedriver verksamhet med att avliva katter. Då vi är en ekonomiskförening, med full insyn, så välkomnar jag Er att kontakta oss och få en presentation om vilka vi är och hur vi jobbar.

Mvh,
Will Wright

Initiativtagare


Från: Göteborgs Katthjälp
Skickat: den 13 oktober 2009 14:39
Till:
Kopia:
Ämne: Re: SV: Hantering hemlösa katter

Hej igen!

Jag har förstått att du nu har varit i kontakt med en av de personerna som informerade oss om den s.k. inblandning av djurambulansen med de förvildade katterna i Backa. Även om vi uttryckligen har bett personen att bekräfta eller avvisa informationen, visar det sig nu ha varit ett missförstånd mellan er två. Och det är bara glädjande!

Enda frågetecken som då kvarstår för oss är om det stämmer att namn djurklinik, som XX enligt uppgift äger, tar emot katter för avlivning från Klinab AB, som fångar in katter i uppdrag av Poseidon i Backa. Hoppas att även detta bara är rykten och att vi kan fortsätta hänvisa till djurkliniken som en djurvänlig veterinärklinik.

Vi tycker det är viktigt att ha klarhet i saker, framförallt när det uppstår frågetecken om såpass viktiga saker som avlivning av friska djur. Hoppas du inte ser något anmärkningsvärt i det.

Styrelse för Göteborgs Katthjälp genom Miranda Oude Tanke


Djurambulansens svar:

Jag kan ännu en gång konstatera att felaktig information delges. Det är inte fråga om missförstånd då vi på inget sätt har uttryckt eller varit delaktig i någon slags aktivitet kring detta, det rör sig om förtal. Förtal är likaså brottsligt och kan därmed polisanmälas.

Som du säkert känner till så lyder all vårdverksamhet, både human och veterinär, under sträng sekretess. Vad jag förstår så har du redan varit i kontakt med djurkliniken i detta ärendet och även fått svaret att De får inte lämna ut någon information rörande vilka deras kunder eller patienter är.
Det svaret kvarstår.


Det jag kan säga är dock att det är högst anmärkningsvärt att Göteborgs Katthjälp driver denna fråga mot djurambulansen, djurkliniken, m.fl. när den parten ni borde diskutera med är kommunen, jordbruksverket samt länsstyrelsen. De är de myndigheterna som ger tillstånd till olika typer av hantering av djur som klassas som sanitära olägenheter, vilket vilda katter i så kallat tätbebyggt område, faller under.

Om Ni vill komma till botten med denna fråga borde ni driva den professionellt med vässade pennor mot de som sätter/driver lagen. Jag hoppas att med detta svar vi kan lägga dessa tråkiga mail bakom oss och fokusera på det som är konstruktivt och utvecklande samt sätter human hantering av skadade djur på agendan.

Mvh,


Ämne: Re: SV: SV: Hantering hemlösa katter
Från: Styrelse Göteborgs Katthjälp
Datum: Wed, 14 Oct 2009 19:10:14 +0200
Till:


Vi på Göteborgs Katthjälp känner att vi har en skyldighet gentemot våra medlemmar (och oss själva), när det kommer in uppgifter till oss, att försöka ta reda på hur saker ligger till. Det har ingenting med förtal att göra. Förtal anser jag är att gå ut till t. ex. media med avsikt att skada en annan part genom att sprida osanningar. Det vi gör är att ställa frågor till att få klarhet. Jag kan verkligen inte förstå vad som ska vara brottsligt med att försöka få klarhet i saker?

Vad som gäller detta ärende försöker vi få klarhet i var katterna som fångas in i Backa tar vägen. djurkliniken har svarat att vi skulle kontakta Klinab istället till att få svar ang. katterna då kliniken hade tystnadsplikt om deras patienter. Jag tolkade detta som en bekräftelse att man tar emot katter från Klinab annars hade man ju kunnat svara att man inte tar emot katter från Klinab. Jag beklagar att jag mistolkade klinikens svar. Jag ska försöka få ett svar från Klinab. Har hittils inte lyckats med det och jag betvivlar att de någonsin kommer att berätta vilken klinik det är de lämnar katterna till.

Naturligtvis driver vi frågan om hantering av hemlösa och förvildade katter även på politiskt och myndighetsnivå. Vi är t ex remissinstans i den kommande utredning av djurskyddslagen. Bifogar,en skrivelse från oss angående detta samt en skrivelse om TNR till jordbruksverket så att du kan bilda dig en uppfattning om våra synpunkter. Det är dock något svårt att lösa frågetecket om var de förvildade katterna i Backa tar vägen på detta nivå. Vi kommer att fortsätta gräva i det oavsett vad andra tycker om det. Vi tycker att vi har den skyldigheten genom att de drabbade katterna inte kan föra sin egen tala. Det hade varit skönt att få lite hjälp av andra organisationer men intresset i att få fram sanningen verkar litet.

Vad gäller klassering av förvildade katter som sanitär olägenhet har jordbruksverket och den f.d. djurskyddsmyndigheten uttalat att dessa katter i första hand är ett djurskyddsproblem. De ska således inte ses som santitära olägenheter men som djur som far illa och som behöver hjälp.

Mvh,
Miranda

torsdag 22 oktober 2009

Har du lämnat in eller tagit emot djur från Djurens Vänner i Borås?


Döda djur hittades på Röjlands tomt i september 2009.
Kanske detta är katten som just du lämnade in hos Djurens Vänner....


Återigen har Djurens Vänner i Borås blivit av med sitt tillstånd att ta hand om djur. Föreningen har inte lämnat in kontrolluppgifter till länsstyrelsen om vart omhändertagna djur, exempelvis katter, tagit vägen eller till vem de lämnats. Något som krävdes i senaste tillstånd efter att det har varit många oklarheter i var djur som har tagits om hand av Djurens Vänner har tagit vägen.

Enligt Åke Röljand, f.d. ordförande och fortfarande den som hanterar omhändertagna djur inom föreningen, och nya ordförande Else Garby, har det från och med andra kvartalet 2009 inte tagits emot några katter av föreningen.

Däremot hittades påsar med döda katter vid Röjlands stuga i september 2009, se bilder. Andra bilder visar under vilka hemska omständigheter djuren fick leva, innan de försvann.

Har du, eller känner du någon som har, lämnat in eller tagit emot djur från Djurens Vänner i Borås under 2009? Hör av dig till oss! Dessa uppgifter behövs till att kunna väcka åtal och en gång för alla få stopp på Djurens Vänner i Borås!

Maila till info@goteborgskatthjalp.com om du vet något! TACK!Massor av tomma burkar och bajs inomhus.


Helt nya kattlådor! I den översta låg kattleksaker och flera portionspåsar med
kattmat. Sista förbrukningsdag - 22 feb 2010! Djurens vänner tar visst fortfarande
emot katter här!Ladda ner alla bilder här (PDF 1,25MB).

onsdag 21 oktober 2009

Vakna upp ur koman!!!

Blir så uppgiven när jag hör talas om folk som låter sina katter gå utomhus okastrerade! När sedan katten kommer hem och föder ett gäng ungar, så hör man av sig till ett katthem och tigger om att vi ska ta hand om dem. När vi upplyser att vi har fullt upp med katter som faktiskt är hemlösa och ej har någon ägare, så har man till och med mage att hota med att avliva katterna om vi inte tar dem!

Vill här hänvisa till en artikel, skriven av Christine Leijd, (www.hittehund.nu) som vi med hennes godkännande publicerat på vår hemsida. Läs den här!

Hade man redan från början tagit sitt ansvar och kastrerat katten så hade man aldrig hamnat i denna obekväma sits!
Hur kan man bara blunda för hur det ser ut här i Sverige med alla hemlösa katter som redan finns!?

5 augusti i år så publicerade uppsala tidning följande artikel

Denna handlar om katten Kotte som i 14 år gått okastrerad för att hans ägarinna tyckte han skulle vara "fri". (!?)
Blir så upprörd när jag läser detta! Förstår verkligen inte hur man kan vara så egoistisk och så totalt iskall och inte bry sig en minut om alla de hemlösa katter vi redan har som lider där ute. Hon sitter alltså där och skryter om hur många honkatter som blivit dräktiga med hjälp av hennes Kotte. Inte en tanke ägnar hon åt alla de honkatter som är hemlösa och ej har någon ägare. Dessa katter har ingen ägare som "glatt berättar att katten nedkommit med små kopior av Kotte", utan de får klara sig på egen tass. I bästa fall hamnar kattfamiljen hos ett katthem som då alltså städar upp efter oansvariga kattägare. I värsta fall går de lidande ute och föder i sin tur fler och fler kattungar till ett liv i svält, sjukdomar och allmän misär.

Läs vår artkel om varför vi anser det vara otroligt viktigt att kastrera sin katt här!

Dags för folk att vakna upp ur koman och börja ta sitt ansvar!! Inse vilket lidande DU är ansvarig för.

torsdag 15 oktober 2009

Spread the word!


För varje katt som får ett hem genom vår förening, får en annan hemlös katt en chans att komma in i värmen.
Vi vill därför be er att hjälpa till att sprida vår rivlappsaffisch som riktar sig till dem som vill adoptera en katt! Skriv ut och sätt upp den i din zooaffär, mataffär osv!
Ladda ned den här

onsdag 14 oktober 2009

Katter fick avlivas efter ingripandeKlick på bilden om du vill läsa hela artikeln
"– De hade själva redan avlivat tio stycken av katterna. Mellan fyra och sex utekatter ska också avlivas, berättar Strömberg som är lättad över det hela. "

Och vad f*n hjälper avlivning till att förebygga att det föds nya kattungar hos de katterna som är kvar?!?!?! Inte ett ord om att familjen kommer att kastrera de kvarvarande katterna!

Att avliva friska djur har INGENTING med djurskydd att göra. Detta kallar jag för att välja den för människan lättaste väg att gå. Djurskydd ska skydda djurens intressen och det ligger i djurens intresse att få leva, lika mycket som det ligger i våran intresse att få leva. Kalla dig inte för djurskyddsinspektör eller djurskyddsförening när man aktivt tar livet av friska djur, i detta fall katter. Det höjer varken kattens status eller löser problemet med att okastrerade katter föder ungar. Med ett sånt djurskydd skapar man högst misstänksamhet bland allmänheten och bekräftar man att inte ens friska djur får leva när djurskyddet får bestämma.

Inte konstigt att den som bryr sig inte vågar anmäla i rädslan att djuren ska avlivas. De som inte bryr sig får bara återigen bekräftat att djur inte är något som förtjänar respekt och eftertanke. Skott i pannan!

Keep it up Sverige!

söndag 11 oktober 2009

Pryd jackan med en snygg pin!


Vi håller just nu på att jobba på layouten till ett gäng olika pins som vi sedan kommer att sälja på vår hemsida. Pinsen kommer även att finnas på loppisar och andra tillställningar.
Det kommer att finnas både pins som visar att man stödjer vår verksamhet, samt pins som visar att bäraren är positiv till TNR-metoden.
Vi hoppas att de snart ska pryda många tröjor, jackor, väskor med mera!
Intresserad? Håll utkik på hemsidan!

Som vanligt går, naturligtvis, varenda öre till att hjälpa våra älskade katter.

lördag 10 oktober 2009

Göteborgs Katthjälp proudly presents....

Nasrin och Johan!
Lilla Nasrin som är adopterad från Göteborgs Katthjälp är nu kalenderflicka för Djurens Rätts kalender "Sverige Rockar För Djurens Rätt". Hon poserar tillsammans med husse Johan, från bandet Amon Amarth, på omslaget till kalendern. I kalendern är det ännu fler katter som poserar med sina musicierande hussar. Alla har ställt upp gratis till förmån för Djurens Rätt.

Beställ kalendern här och stöd samtidigt Djurens Rätt!

onsdag 7 oktober 2009

"Jag har redan en katt"


Ledsen gumman, men vi har redan en katt

"Jag kan inte ta hand om den då jag redan har en katt" är nog det mest vanliga ursäkt till att folk tycker sig inte kunna ta hand om den hemlösa katten de anmäler till oss. En hemlös stackare som enligt dom är utmärglad och eländig, och det blir ju snart kallt...

Men de kan själv inte ta in katten då de ju redan har en katt, inte heller när man upplyser de om att vi har intagningsstopp pga. att våra resurser inte klarar av att ta hand om fler än de ca 100 katter vi har inom föreningen just nu. Exklusive alla TNR katter .
Jag undrar om man skulle resonera på samma sätt om man skulle stöta på ett vilsekommet barn som förtvivlat irrar runt i ens bostadsområde. "Nä du, jag kan inte ta in dig. Jag har redan ett barn.” Ni ser väl själv hur dumt det låter?

Näst mest populärt ursäkt är "Jag har ingen plats". Som om man ska husera en elefant. Jag kan inte förstå att dessa ursäkt skulle ge tillräckligt med grund för att låta den utmärglade och eländiga katten gå kvar när inte katthemmet har möjlighet att ta emot den.

Det handlar ju inte om att man redan har en katt, barn, hund eller vad det nu är. Det handlar om att visa empati för just den hjälpbehövande levande varelse man själv stöter på. Ingen som kräver att man startar en organisation som räddar världens alla hemlösa katter, barn eller hundar. Bara lite empati för den som far illa framför ens egen dörr. Tänk om din egen katt skulle komma bort och ingen ville förbarma sig över den för att man redan har en katt.

Så länge de flesta resonerar på det viset ska man kanske inte ha några förhoppningar om att problematiken med alla hemlösa katter kommer att lösa sig. Hur många katthem det än finns.

söndag 4 oktober 2009

Äntligen är hon inne!Igår fångades vår lilla Mimmi äntligen in!

Många tidiga mornar, långa dagar och sena nätter har ägnats åt att försöka fånga in denna smarta dam. Många gånger har hon suttit alldeles intill våra fällor, spanat in fällorna med en uppsyn som sagt "mig lurar ni inte"!
Nej, den som lurats har varit hon! Hon har väntat ut oss så många gånger och antagligen smygit fram och ätit direkt när vi tagit vårt pick och pack därifrån.

Igår var dock så ej fallet. Hur mycket det än regnade så dök hon plötsligt upp runt hörnet på huset där vi placerat fällan. Hon spanade in maten och tittade på då några av kolonins andra katter smög sig in en efter en och åt sig mätta på sardiner i fällan. Slickade sig om munnen gjorde hon. Visst kurrade det i magen! Kanske man skulle ta sig ett smakprov själv också? Efter mycket övervägande bestämde hon sig för att det var dags att fylla på med smaskig fisk i magen. Hon smög sakta men säkert in i fällan och var äntligen vår!
Tack och lov så diade hon ej heller några ungar, vilket hade resulterat i att vi varit tvungna att släppa henne igen för att ej riskera ungarnas liv!

Nu ska denna lilla dam, liksom våra andra katter åka till veterinär för att kollas att allt står rätt till, vaccineras, id-märkas och naturligtvis även kastreras!

Vill du hjälpa oss? Läs på om TNR och fyll i vårt formulär om att bli volontär för Göteborgs katthjälp här