tisdag 29 december 2009

Medlemstidning försenad!


Årets sista medlemstidning är försenad. Just nu ligger den hos tryckeriet och ska tryckas i dagarna. Så fort vi har fått hem tidningen skickas den ut till våra medlemmar. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Vill du ha tidningen i digital form?
Maila oss på info@goteborgskatthjalp.com så skickar vi dig en länk där du kan ladda ner den i PDF format. Vill du även i framtiden ha medlemstidningen via mail? Meddela oss så fixar vi detta!

Vi vill även passa på att önksa alla ett Gott Nytt År!

Styrelse för Göteborgs Katthjälp

söndag 27 december 2009

Vi söker hem!Här ligger tre av föreningens katter på rad och myser, i ett jourhem, i väntan på egna hem. Killarnas namn är Zwiskas, Zoltan och Baccus. Läs mer om dem och alla andra på hemsidan under "katter för adoption".

söndag 20 december 2009

Bygg ett eget kattskydd!


När man arbetar med TNR-metoden är det viktigt att man ordnar med bra skydd åt katterna, speciellt så här i vintertid! Om du vill bygga ett skydd själv så kommer här en enkel bygg-anvisning.

Material:
1 st plastlåda, ca 65-70 liter
1 st stenplatta eller dylik tyngd, stor nog att passa i botten på lådan
10 st 30-äggs kartonger
1 bit Reflectix/ThermoReflect, 40,5 x 63,5 cm
1 rulle aluminium folie tejp
1 rulle silvertejp
4 st 10 cm långa buntband
1 st spritpenna/markeringspenna
1 sax
1 borrmaskin/skruvdragare
1 sticksåg
sand papper för att slipa till eventuella vassa partier på lådan
måttband


Steg A
Gör öppningen för ingång till huset: Rita en 15 x 15cm kvadratisk öppning ca 15cm upp från botten på lådan, på den ena långsidan. Observera att hålet på de flesta bilderna är på kortsidan av lådan, men det är alltså bättre att placera hålet på långsidan. Detta för att katterna får bättre skydd för väder och vind genom att de kan dra sig undan in i lådan, bort från öppningen.
Borra sedan ett starthål, stort nog att rymma ett sticksågs-blad. Använd en hand-sticksåg för att såga ut öppningen.

Steg B

Lägg tyngder i botten för stabilitet: Använd en stenplatta eller något annat tungt.

Steg C
Gör luftspalt: Du behöver 10st äggkartonger med plats för 30 ägg. Lägg dessa på botten, samt mot alla fyra väggar i lådan. Skär till kartongerna vid behov, för att undvika glapp mellan dem. Använd silvertejp för att fästa kartongerna noga vid varandra samt i lådan. Det är viktigt att de hålls på plats!

Steg D
Skär bort kartongen från dörröppningen: Markera det du ska skära bort och använd sedan sax för att klippa ut ett hål för öppningen.

Steg E
Fäst äggkartongen runt öppningen: Använd silvertejp.

Steg F
Montera värmereflekterande folie: På bilderna används Reflectix, vilket inte säljs i Sverige. I Sverige finns däremot Thermoreflect, som går att beställa på http://butik.wiedland.se/
Rulla ut lite av Thermoreflect-rullen inuti lådan, för att se hur mycket som behövs. Klipp till en bit stor nog att räcka ett varv och lite till, i lådan. Tryck därefter in folien i varje hörn och gör ett överlapp på omkring 5 cm för att försäkra att det bli tätt.
Folien står nu upp en bit ur lådan. Använd en markeringspenna att dra uppifrån och ned längs med hörnena för att märka ut dem på folien.
Tag ur folien ur lådan. Klipp längs med markeringarna, men bara 10 cm uppifrån och 10 cm nedifrån på varje markering. Du kommer nu ha en oklippt yta på ca 20 cm i mitten på varje hörn-markering. De klippta delarna nedtill blir nu flärpar att vika som golv- och tak-isolering. Vid behov, klipp till en rektangel av isolering att fästa i botten och en till taket. Vik golv-delen nu (vänta med tak-delen!) och fäst med aluminiumfolie-tejp.

Steg G
Markera öppningen och klipp ut den: Tryck isoleringen mot ingångs-öppningen och märk ut öppningen med en markeringspenna. Klipp därefter ut öppningen.
Fäst isoleringen runt hålet mot lådan med silvertejp, över tejpen som håller äggkartongen runt hålet..

Steg H
Vik taket på isoleringen: Vik de fyra flärparna högst upp på isoleringen, för att bilda ett tak. Tejpa ihop med aluminiumfolie tejp.
Se till att du har tillräckligt med utrymme kvar att lägga i det övre lagret äggkartong ovanför isoleringen så att det rymms under lådans lock.

Steg I
Lägg i det övre lagret äggkartong: Lägg i äggkartonger överst i lådan. Skär till dem så att de passar ihop och tejpa sedan ihop dem med silvertejp. Lämna tillräckligt med utrymme för att locket ska passa bra ovanpå kartongerna.

Steg J
Säkra plastlocket: Sätt på locket på plastlådan och se till att det sitter bra. För att säkra locket behöver du borra hål genom kanten på locket och lådan. Använd ett ca 3mm borr och borra 8 hål, 4 stycken på varje långsida. Var försiktig så att du inte borrar i själva lådans väggar! Använda sedan buntband för att fästa locket i tunnan genom hålen du nyss borrade. För att göra det vattentätt, använd silvertejp för att täcka hålen.

Steg K
Lägg halm och eller filtar i lådan: Använd tillräckligt mycket för att fylla halva lådans volym. Katten kommer att gilla att krypa ned i halmen och kroppsvärmen kommer att återreflekteras från aluminium-isoleringen.

fredag 18 december 2009

Vad är egentligen djurskydd? - Del 2Just nu pågår det i uppdrag av regeringen en utredning av djurskyddslagen och ska det föreslås vilka ändringar det behövs göras till att göra djurskyddslagen bättre.

Det som jag hoppas att utredningen ska komma fram till är att det finns stora brister i just efterlevnaden av den nuvarande djurskyddslagen. T ex så stadgas det i paragraferna om omhändertagande av djur att tillsynsmyndigheten skall omhänderta djur när de har utsatts för en eller fler av punkterna som nämns i paragrafen. Lagen skärptes år 2003 så att tillsynsmyndigheterna inte längre hade en möjlighet, utan en skyldighet att omhänderta djur som bl. a. utsätts för lidande. Bakgrunden till denna skärpning är att ”det inte kan anses försvarbart att i kvalificerade fall av bristande vård underlåta att omhänderta drabbade djur.”  Skärpningen motiverades också med att det tidigare gjordes alltför optimistiska framtidsbedömningar om huruvida personer skulle sluta att upprepa sitt beteende. (Prop. 2001/02:93)

Ändå händer det dagligen att länsstyrelser väljer att inte ta beslut om omhändertagande i kvalificerade fall av bristande vård. T ex kan jag nämna 3 olika fall som har varit aktuella de sista 2 veckor:

1. En katt ramlar ner från femte våningen. Den är blodig, haltar, kan inte äta eller gå på lådan. Ägaren tar inte katten till veterinär då den anser det vara för dyrt. När fallet kommer till länsstyrelsens kännedom har katten redan varit utsatt för svåra plågor i 2 dygn. Ändå valde Lst. att inte besluta om omedelbart omhändertagande vilket resulterade i att katten blev utsatt för fortsatt plågande i ytterligare 3 dygn med Lst. kännedom. Privatpersoner fick till slut ingripa och se till att katten kom till veterinär.

2. En grupp sjuka katter som har varit föremål i ett djurskyddsärende i 7 år, med Lst. kännedom. Ägaren vägrade i alla år att ta katter till veterinär för vård. Efter 5 förelägganden togs katterna omhand förra veckan och alla förutom en avlivades, trots att 2 djurskyddsföreningar hade erbjudit sig att ta hand om katterna. En katthona med 4 ungar är i dagsläget kvar och Lst. rekommenderade att ägaren skulle ordna avskjutning av dessa.

3. En hemlös kattmamma med 5 ungar finns i Backa, Göteborg. Vid en första anmälan har Lst. inte agerat överhuvudtaget. Vid nästa anmälan åker Lst. ut och bedömer att bostadsbolaget med hjälp av ett saneringsbolag kan ta hand om katterna …?!?! Katterna finns i skrivande stund kvar utomhus, i minusgrader, iskall vind och snö.

Detta händer inte enbart i Västra Götaland men i hela Sverige, varje dag. Samtidigt skriver jordbruksdepartementet i kommittédirektiven, som är underlaget till utredningen att ”Regeringens uppfattning är att omhändertaganden används på ett ansvarsfullt sätt.”

Man kan inte annat än konstatera att det finns ett väldigt stort glapp mellan vad regeringen anser och vad som är den dagliga verkligheten.

måndag 14 december 2009

Vad är egentligen djurskydd?

Det beror på vem du frågar.
Frågar du mig så är det att skydda (utsatta) djur från vissa människors hanterande/bemötande...ALLTID! Definitivt inte att skydda oss människor från att bemöta/hantera (utsatta) djur... ..ALDRIG!

För väldigt många människor verkar det dock vara ett fullgott alternativ att skydda dessa djuren genom att avliva dem. Vad skyddar man den från då undrar jag? Jag har räknat på den ekvationen många gånger utan att få ihop den. Att avliva en katt pga allergi, ändrade familjeförhållanden, ändrat boende osv osv...är inte acceptabelt i min värld. Man tar hand om de sina. Man ser till sin familj. Man vill dem väl. Man vill ge dem ett långt kärleksfullt liv. Man vill dem allt gott. Hur kan kommer man fram till att avlivning är det bästa för katten? No way..det är den billiga, skitiga, egoistiska vägen man väljer då och man gör det i mina ögon lätt för sig. Kom ihåg det..att man som djurägare har valmöjligheter..ALLTID! Kom inte sen och säg: Tror du det är lätt att ta ett sånt beslut? Ja, svarar jag då..du har ju tagit det, så så svårt var det ju inte. I min värld ....ALDRIG!

Även många av de myndigheter som jobbar för att tillgodose Sveriges djurskyddslag anser att avlivning är ett alternativ. Den ekvationen är om möjligt ännu mer svårräknad. Hur kan man jobba med djurskydd om man anser att avlivning är ett alternativ? Vem skyddar man då? Oss människor eller djuren? Inte direkt världens svåraste fråga! Om man nu som myndighet ska skydda djuren från vissa människors felaktiga hanterande, hur kan man då anse att om man avlivar djuren så har man skyddat dem? ALDRIG!..I mina ögon så är de idag djuren som många gånger får lida då vissa människor ej kan ta hand om dem på ett fullt acceptabelt vis. Det är inte djurskydd, det är något helt annat, nämligen brist på respekt för dem som ej själva kan föra sin egen talan...våra djur! Vi har ett bra djurskydd i Sverige på papperet, tyvärr för djuren så kan de ej läsa så de vet ej sina rättigheter och kan ej slåss för dem.

Verkligheten i dagens "djurvänliga" och "djurskyddsrika" Sverige skiljer sig markant från det djurskydd som målas upp i vår lagbok. En tandlös tiger, spel för galleriet, uttrycken och liknelserna är många vad gäller vårt djurskydd och tyvärr för djuren så är det så sant...så sant.

söndag 6 december 2009

Tack till våra bellevue-kunder!Vi har i helgen haft volontärer på plats på Bellevue marknad, säljandes både det ena och andra. Bland annat våra påsar med kattgräs-frön som vi fått till skänks av en medlem. Dessa fina påsar, som synes på bilden, säljs till minne av en älskad och saknad hittekatt och till förmån för hemlösa katter.

Tack till alla er som handlat av oss och inte minst er som skänkt fina grejer och därmed gjort detta möjligt!
Denna helgen har vi med er hjälp dragit in exakt 3300 kr som går direkt till katterna. Volontärerna jobbar alltså helt gratis med detta, så tack även till er som ställt upp!

Denna helgen hade vi tyvärr inte de fina glaskatterna på plats men de kommer igen till nästa helg 12-13 december, dvs Lucia, eftersom vi även då bokat bord på Bellevue marknad.

Tack och välkomna åter!