onsdag 2 september 2009

Var kan man anmäla JO för felaktig handläggning?

Hur mycket ska vara nog?
Om JO får bestämma räcker ovanstående scenariot inte till för att djur skall omhändertas
. Bild: Miljöförvaltning Göteborg

Nu har återigen Justitieombudsmannen avskrivit två anmälningar vi skickade in från vidare handläggning. Och återigen funderar jag på varför ärenden har avskrivits. Det beror i alla fall inte på att skrivelserna är dålig utformade, brist på handlingar, svårigheter att tolka lagstiftning e.d.. Det handlar om fall där det är MER än uppenbart att handläggningen har varit felaktigt och där djur har fått lida pga både långsam och felaktig handläggning.

Tydligen ser JO inga som helst problem i att djur vanvårdas år efter år medan tillsynsmyndigheten handlägger ärendet i snigeltakt eller rentav försöker sopa ärendet under mattan. Djur (katter i detta fall) får t.o.m. självdö medan föreläggande efter föreläggande skickas ut, vilka blir totalt ignorerade av djurägaren. Att djurskyddslagen har ett förebyggande syfte och att handläggning av djurskyddsärenden ska präglas av det har tydligen gått förbi JO helt och hållet.

JO har tydligen inte heller några problem med att tjänstemän på Statens Jordbruksverket hänvisar till lagstiftning som har upphört att gälla samt att tjänstemannen i frågan anser att verket inte har någon skyldighet att påpeka ev. brister i handläggningen av djurskyddsärenden av underordnat tillsynsmyndighet.

Detta skrämmer livet ur mig!!!

Det finns JO-anmälan angående handläggning av djurskyddsärenden där JO faktiskt har yttrat kritik mot myndighetens handläggning. MEN: I alla dessa fall, alltså de jag känner till, handlar det inte om att djuren har drabbats av handläggningen, de handlar om att djurägarens rättsäkerhet på något sätt har äventyrats! T ex genom kontroll av djurbesättning utan djurägarens närvaro eller tillstånd, felaktigheter i kontrollrapporter, underlåtenhet att utlämna handlingar mm.

JO bekräftar i mina ögon bara att djurskyddslagen inte är till för att skydda djur. Den ska i första hand skydda djurägaren. Så länge djurägarens rättsäkerhet inte kommer i kläm så anser JO att djur får utsättas för långvarigt lidande utan att varken tillsynsmyndigheten eller Jordbruksverket ska känna sig manat att göra nåt åt det.

Vad ledsen man blir…. verkligen ledsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar